Domowa Opieka Medyczna

Domowa Opieka Medyczna – opieka realizowana w środowisku domowym, w sposób indywidualny i dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Realizowana jest w subregionie toruńskim (powiat m. Toruń, powiat toruński, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński, powiat wąbrzeski). Osoby objęte taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.
Do domowej opieki medycznej mogą być przyjęci:

 • pacjenci, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 0-65 punktów, pierwszeństwo mają osoby ze skalą Barthel 0-40

Z usług Domowej Opieki Medycznej nie mogą skorzystać:

 • osoby w ostrej fazie choroby psychicznej b) osoby przebywające w stacjonarnych zakładach opiekuńczych.

Czas pobytu:

 • uwarunkowany jest stanem zdrowia pacjenta
 • oraz comiesięcznie wykonywaną skalą Barthel, która kwalifikuję, bądź dyskwalifikuję pacjenta do dalszej opieki

Świadczenia udzielane w warunkach domowych realizowane są poprzez:

1. Pielęgniarską opiekę długoterminową realizowaną w warunkach domowych, która obejmuje:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny (działania edukacyjne raz na kwartał);
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

2. Pielęgniarską opiekę paliatywną lub hospicyjną realizowaną w warunkach domowych, która obejmuje:

 • świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę i lekarza;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 • opiekę psychologiczną;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu

Skierowanie do Domowej Opieki Medycznej wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Skierowanie oraz skala Barthel do pobrania w sekcji Do pobrania.

Świadczenie usług Domowej Opieki Medycznej jest bezpłatne.

Więcej informacji: Centrum Koordynacji Opieki Medycznej Tel. 56 6528917