Ogłoszenia

Aktualne

Wpisów nie znaleziono


Zakończone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z ogłoszonym w dniu 20 sierpnia 2020 r. zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych z przeznaczeniem…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z ogłoszonym w dniu 13 sierpnia 2020 r. zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych,…

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług cateringowych

Świadczenie usług cateringowych z przeznaczeniem dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Toruniu we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do…

Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż mebli (zmiana ogłoszenia)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Dziennego Domu…

Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż mebli

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z ogłoszonym w dniu 22 października 2019 r. zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż fabrycznie nowych,…

Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż mebli

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji…