Dzienny Dom Opieki Medycznej w Chełmnie

DDOM w Chełmnie z siedzibą na ul. Danielewskiego 8 (były Dom Dziecka) rozpoczął swoją działalność dnia 14.05.2019 r.

Udzielamy wsparcia osobom, które zostały objęte opieką zespołu terapeutycznego. W skład zespołu wchodzą: lekarz z dziedziny rehabilitacji medycznej, lekarz internista a także pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi oraz dietetyk.
Na podstawie opracowanego przez zespół planu opieki/terapii każdy uczestnik DDOM na czas pobytu ma zaplanowane indywidualne zajęcia.
Uczestnicy bardzo chętnie i czynnie biorą udział w terapii zajęciowej wykonując przepiękne ozdoby i dekoracje.
Indywidualnie dobrane do wieku i stanu zdrowia ćwiczenia i zabiegi znacznie poprawiają zakres ruchomości i kondycji fizycznej.
Wraz z panią dietetyk uczestnicy zgłębiają wiedzę na temat zdrowego i prawidłowego odżywiania się, doboru odpowiedniej dla siebie diety.
W zależności od potrzeby z panią psycholog uczestnicy poznają zasady relaksacji, prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa.
Pielęgniarka i opiekunowie medyczni prowadzą edukacje i pogadanki w zakresie samoopieki, samopielęgnacji, stylu życia.
Wszystkie te działania mają na celu poprawić sprawność fizyczną uczestników, ich samopoczucie i samodzielność w życiu codziennym.

 

Nasze placówki: TORUŃ CHEŁMNO