Dzienny Dom Opieki Medycznej w Toruniu

Z dniem 01.09.2020 r. nastąpiło otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Toruniu.
Do tej formy wsparcia przyjmowani są uczestnicy, którzy zostali objęci opieką zespołu terapeutycznego. W skład zespołu wchodzą: lekarz z dziedziny rehabilitacji medycznej, geriatrii oraz podstawowej opieki zdrowotnej a także pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy oraz dietetyk.
Codzienne zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb pacjenta. Poza typową fizjoterapią prowadzona jest terapia zajęciowa gdzie uczestnicy biorą udział w arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, ludoterapii czy ergoterapii. Poprzez wykonywanie różnych prac i dekoracji nasi podopieczni ćwiczą motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową czy pamięć. Z Panią dietetyk uczestnicy mogą porozmawiać o nurtujących ich problemach związanych z odżywianiem, stosowaniem zaleconej diety, dozwolonych i niewskazanych produktach spożywczych. Pielęgniarka z opiekunem medycznym czuwają nad kontrolą podstawowych parametrów, prowadzą pogadanki dotyczące zdrowego stylu życia oraz edukują w zakresie samoopieki i samopielęgnacji. Do dyspozycji naszych uczestników jest również psycholog, który prowadzi terapie grupowe i indywidualne (w zależności od potrzeby).
Pomoc ukierunkowana jest jednocześnie dla opiekunów osób uczestniczących w projekcie – kiedy pacjent przebywa w DDOM jest kilka godzin wolnego czasu, który można przeznaczyć np. na odpoczynek.
Wszystkie nasze działania mają na celu poprawić sprawność fizyczną naszych pacjentów ale także ich samopoczucie i samodzielność w życiu codziennym.

Nasze placówki: TORUŃ CHEŁMNO