Działania Informacyjno-Edukacyjne

Szkolenia/warsztaty/treningi grupowe lub indywidualne to odpowiedź na potrzeby i deficyty wskazywane przez opiekunów osób niesamodzielnych. W związku z tym obejmować będą różnorodną tematykę – od podstawowej opieki nad osobą niesamodzielną, po zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób.
Z działań edukacyjnych mogą skorzystać:

  • rodziny, bądź opiekunowie osób niesamodzielnych uczestniczących w projekcie

Cykliczność: 1x na kwartał

Tematyka szkoleń:
1. Szkolenie z zakresu pielęgnacji:

  • 06.03.2021 r. „Najczęstsze problemy wieku podeszłego – jak reagować?”
  • 05.06.2020 r. „Pielęgnowanie chorego z chorobą otępienną. Problemy związane ze sprawowaniem opieki”
  • 10.08.2019 r. „Pielęgnowanie skóry u osób leżących – profilaktyka p/odleżynowa, stosowanie udogodnień oraz zmian pozycji chorego”

2. Szkolenie z zakresu rehabilitacji:

  • 05.09.2020 r. „Podstawowe zasady ergonomii podczas czynności związanych ze sprawowaniem opieki”
  • 05.10.2019 r. „Transfer chorego – metody i techniki przemieszczania chorego przy użyciu sprzętu lekkiego”

3. Szkolenie z zakresu psychoedukacji:

  • 05.12.2020 r. „Zjawisko zespołu wypalenia opiekuna oraz psychologiczne aspekty zespołu otępiennego.”
  • 07.12.2019 r. „Jak radzić sobie ze zmęczeniem w opiece nad pacjentem chorym przewlekle – stres i emocje wśród pacjentów i ich opiekunów”

4. Szkolenie z zakresu aspektów prawnych:

  • 07.03.2020 r. „Kierowanie podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia – zdolność do czynności prawnych”

Działania informacyjno – edukacyjne prowadzone są bezpłatnie

Więcej informacji: Centrum Koordynacji Opieki Medycznej Tel. 56 6528917