Autor: OIPiP

22 października 2019 Wyłącz

Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż mebli

przez OIPiP

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji…