Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług cateringowych

20 sierpnia 2020 Wyłącz przez OIPiP

Świadczenie usług cateringowych z przeznaczeniem dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Toruniu we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych” link-do-strony

Zapytanie_ofertowe_catering

zal.1_Formularz_ofertowy_catering

zal.2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych

zał. 3 Ogólne warunki umowne