O nas

 

 

Hospicjum „Światło” w Toruniu wraz z Partnerem – Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie realizują w okresie od 01.03.2019 – 31.12.2021 r. Projekt: Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiegowspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wartość projektu 4 828 111,75 , wartość dofinansowania 4 345,300,57 zł

Skierowany jest do 420 osób i jest realizowany w oparciu o Model Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego.

Adresaci Projektu:

  1. osoby fizyczne, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a dokładniej na terenie subregionu toruńskiego (miasto Toruń, powiat toruński, golubsko- dobrzyński, chełmiński i wąbrzeski);
  2. osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  3. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych.

 

CENTRUM KOORDYNACJI OPIEKI MEDYCZNEJ

Koordynacja opieki zaczyna się od pierwszego kontaktu pacjenta z placówką Centrum świadczy usługi poprzez:

  1. Utworzenie DDOM na terenie miasta Chełmno
  2. Utworzenie DDOM na terenie miasta Toruń
  3. Realizację Domowej Opieki Medycznej, na terenie całego subregionu
  4. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla osób niesamodzielnych, ich opiekunów oraz członków rodzin

 

O NAS W MEDIACH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych – 11.03.2019

e-Chełmno – 23-05-2019

Powiat Chełmiński – 24.05.2019

Gazeta Wyborcza – 14.11.2019